Mọi gyaru đủ điều kiện và cũng được chọn ở phía tây Nishinari Osaka đều tham gia vào một cuộc truy hoan đồng bộ quy mô lớn và kỳ lạ

Có thể bạn quan tâm